Restauració de façanes

Rehabilitación y mantenimiento de edificios

Restauración de fachadas

  • Rehabilitació integral o parcial de façanes comunitàries i particulars, disposant de bastida propi abaratint així els costos, igual que treballs en zones concretes mitjançant tècniques de treball vertical.

  • Obra, monocapa projectat i raspat, pintura, aïllament tèrmic exterior, baranes d’alumini, inox, ferro, etc, restauració de pedra ornamental, neteja mecànica, etc.

  • Instal·lació de proteccions vial per despreniment de zones de façana o com a sistema de precaució.