Patis de llum, baixants, claraboies i conductes de fum

Rehabilitación y mantenimiento de edificios

Patios de luz Bajantes Claraboyas conductos de humo

  • Rehabilitació de patis de llum comunitaris, patinells, etc, mitjançant bastides tubulars, penjolls o treballs verticals.

  • Substitució de baixants existents en patis de llum, patinells de WC, façanes, etc mitjançant bastides o treballs verticals.
    Obra, pintura, instal·lacions d’aigua i gas, baixants, conductes de fum, claraboies.

  • Restauració o nova instal·lació de claraboies en patis de llum, patinells de dewc, etc, amb estructures de diversos materials i acabats com són el vidre armat o policarbonat cel·lular contra raigs UV en diversos gruixos.