L’empresa

Rehabilitación y mantenimiento de edificios

Coavi Restauracions i Dissenys S.L. present en el sector de la rehabilitació integral d’edificis des de fa més de 20 anys, desenvolupa els projectes que se li encarreguen amb la màxima professionalitat i dedicació. Això gràcies a la gran experiència que al cap dels anys el nostre equip tècnic i comercial ha desenvolupat i un constant reciclatge pel que fa a nous productes i sistemes de treball es refereix.  

 

Comunitats de Propietaris

Coavi Restauracions i Dissenys S.L. consta amb gran experiència en el tracte amb Comunitats de Propietaris, assignant un cap d’obres en constant contacte amb el President, administrador o comissió d’obra. Coavi Restauracions i Dissenys S.L. conseqüents amb el canvi de tendència existent, amb el suport de les administracions a la rehabilitació del parc d’habitatges i afavorir la seva sostenibilitat i manteniment, posa a la disposició de les comunitats de propietaris, particulars i Administradors de Finques, el seu equip tècnic i comercial per tal de portar junts a terme el seu projecte i tramitar totes les gestions que la Propietat consideri.  

 

Administradors de Finques i Arquitectes

Coavi Restauracions i Dissenys S.L. col·labora amb diversos despatxos d’Administradors de Finques i Arquitectes des de fa anys, prova del bon fer i confiança dipositada en la nostra empresa.  

 

Garanties

Coavi Restauracions i Dissenys S.L. garanteix per escrit totes les seves obres per un període no inferior a 10 anys. Disposem de pòlissa de responsabilitat civil de 1.000.000 € davant de possibles danys durant l’obra a tercers o als propis veïns. Coavi Rehabilitació consta Inscrita en el Registre d’empreses acreditades REA, complint amb els requisits exigits de capacitat i qualitat del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. En compliment amb el R.D.1627 / 97 de Prevenció de Riscos Laborals, comptem amb sistema de prevenció contractat amb l’empresa “Prevengest”.