ELS NOSTRES SERVEIS

Restauració de façanes. Patis de llum, baixants, claraboies, conductes de fum. Impermeabilitzacions i aïllaments de terrats i terrasses. Envans pluvials. Patologies estructurals. Reformes de porteries, escales, barreres arquitectòniques. Treballs verticals i amb plataformes elevadores. Manteniment d’edificis. Interiorisme, reformes integrals. Dpt. tècnic: inspeccions tècniques, llicències, subvencions, etc.

Obres Realitzades

Algunes de les rehabilitaciones que hem dut a terme…

VEURE OBRES