L’empresa

Rehabilitación y mantenimiento de edificios

Coavi Rehabilitació Integral S.L. present en el sector de la rehabilitació integral d’edificis des de fa més de 20 anys, desenvolupa els projectes que se li encarreguen amb la màxima professionalitat i dedicació. Això gràcies a la gran experiència que al cap dels anys el nostre equip tècnic i comercial ha desenvolupat i un constant reciclatge pel que fa a nous productes i sistemes de treball es refereix.  

 

Comunitats de Propietaris

Coavi Rehabilitació consta amb gran experiència en el tracte amb Comunitats de Propietaris, assignant un cap d’obres en constant contacte amb el President, administrador o comissió d’obra. Coavi Rehabilitació conseqüents amb el canvi de tendència existent, amb el suport de les administracions a la rehabilitació del parc d’habitatges i afavorir la seva sostenibilitat i manteniment, posa a la disposició de les comunitats de propietaris, particulars i Administradors de Finques, el seu equip tècnic i comercial per tal de portar junts a terme el seu projecte i tramitar totes les gestions que la Propietat consideri.  

 

Administradors de Finques i Arquitectes

Coavi Rehabilitació col·labora amb diversos despatxos d’Administradors de Finques i Arquitectes des de fa anys, prova del bon fer i confiança dipositada en la nostra empresa.  

 

Garanties

Coavi Rehabilitació Integral S.L. garanteix per escrit totes les seves obres per un període no inferior a 10 anys. Disposem de pòlissa de responsabilitat civil de 1.000.000 € davant de possibles danys durant l’obra a tercers o als propis veïns. Coavi Rehabilitació consta Inscrita en el Registre d’empreses acreditades REA, complint amb els requisits exigits de capacitat i qualitat del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. En compliment amb el R.D.1627 / 97 de Prevenció de Riscos Laborals, comptem amb sistema de prevenció contractat amb l’empresa “Prevengest”.